[ JOB FAIR 2023 ] BVG x COFER - CAO ĐẲNG KINH TẾ ĐỐI NGOẠI (03/2023)