[ Hà Nội ] HÀNH TRÌNH 18 NĂM BÁCH VIÊT GROUP - TÔN VINH QUÁ KHỨ, KIẾN TẠO TƯƠNG LAI (05/2023)