BÁCH VIỆT GROUP THAM DỰ LỄ KỶ NIỆM 30 NĂM ZIM VN (05/2023)