GIAO HỮU BÓNG ĐÁ VP BÁCH VIỆT HÀ NỘI - HẢI PHÒNG (04/2023)