Bách Việt ủng hộ phòng chống Covid 19 cho Uỷ ban MTTQ quận Đống Đa và UBND phường Thổ Quan, Đống Đa, Hà Nội (08/2021)