BÁCH VIỆT KHAI TRƯƠNG VĂN PHÒNG MỚI TẠI BẮC NINH (05/2023)