BÁCH VIỆT TỔ CHỨC TỌA ĐÀM " HỌC SAO CHO ĐÚNG - BÁN SAO CHO CHUẨN " TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC THƯƠNG MẠI (04/2023)