ĐOÀN KHÁCH MỜI TỚI THAM DỰ SỰ KIỆN KỶ NIỆM 18 NĂM THÀNH LẬP BÁCH VIỆT GROUP (05/2023)